நிகழ்வுகள் | Ama Vedic Services

நிகழ்வுகள்

தமிழ்

முருகனின் திருமணம் நமக்குக் கூறும் செய்தி!

கார்த்திகை முருக பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நாள். தன்னை அண்டி வரும் பக்தர்களுக்கு குறைவில்ல...

Read More

முருகனின் வேலுண்டு நமக்குத் துணையாக!

சஷ்டி விரதம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. முருக பக்தர்களால் மிகுந்த சிரத்தையுடன் அனுசரிக்கப்படு...

Read More

மகா சிவராத்திரியும், பிரதோஷமும்

மாசி மாதத்தின் கிருஷ்ணபக்ஷ பிரதோஷம் 2௦18ம் வருடத்தில் பிப்ரவரி  மாதம் 13ம் தேதி வருகிறது.   பிரத...

Read More

தேயூர் சிந்தாமணி விநாயகர் கதை

சங்கட ஹர  சதுர்த்தி ஒவ்வொரு மாதமும் தேய் பிறை சதுர்த்தி திதி அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. பிள்ள...

Read More

பக்கங்கள்