பொது | Ama Vedic Services

பொது

தமிழ்

கணபதி ஹோமம் செய்ய தேவையான பொருள்கள் என்ன?

நீங்கள் கணபதி ஹோமம் செய்ய திட்டமிடுகிறீர்களா? அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னவென்று தெரியுமா? எத...

Read More

கர்கிடகம் - ராமாயண மாதம் சிறப்பு

கர்கிடகம் என்பது மலையாளத்தில் ஆடி மாதத்தை குறிக்கும். இந்த வருடம் கர்கிடக மாதம் ஜூலை 17ல் ஆரம்பி...

Read More

கோவில் இ-சேவை மையங்களின் அவசியம்

  இன்று எல்லாமே தொழில் நுட்பத்தின் துணை சார்ந்து செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் தொழில் நுட்ப...

Read More